Over ons


Essentia Zorg is een moderne zorg- en welzijnsorganisatie die zich toespitst op persoonsgerichte ondersteuning van kwetsbaren in hun vertrouwde omgeving. Zij dankt haar bestaan aan de maatschappelijke behoefte aan kwalitatieve en toegewijde zorg in het veelzijdige Nederland. 
Ons bestaansrecht

Hoewel vele zorgorganisaties met de beste bedoelingen proberen een helpende hand te bieden, wijst de praktijk uit dat er grote groepen mensen zijn die niet de nodige of gewenste zorg ontvangen. Ook zijn er hulpbehoevenden die buiten de radar van zorginstellingen blijven. Deze mensen zouden enorm gebaat zijn bij passende informatievoorziening en een vertrouwelijke omgeving als veilig startpunt voor de zorg. Hierin wilt Essentia Zorg een helpende hand bieden. 


Zorg zou dusdanig aan moeten sluiten bij de hulpvrager, dat deze geen drempels ervaart bij de aanvraag ervan. Ook de afzonderlijke behoeften zouden zorgvuldig moeten worden opgemerkt. Zelfs in moeilijke tijden. Elk mens is echter uniek en diversiteit in behoeften vraagt om aanpassingsvermogen van de zorgverlener. Essentia wilt daarom ook in tijden van schaarsten in de zorg en sterk toenemende vergrijzing meer bieden dan slechts de minimale basiszorg. Het vergt wat, maar wij hopen zo zelfs de moeilijkst bereikbare en meest behoeftige hoeken van op onze maatschappij tot een mooiere plek te maken.
" Essentia staat voor de eigen, diepste en onveranderlijke aard en identiteit "
Wat betekent Essentia?

De Latijnse term Essentia staat voor het 'wezen' van iets. Datgene wat iets maakt tot wat het is. De eigen, diepste en onveranderlijke aard en identiteit. Bij Essentia Zorg zien wij dan ook de noodzaak in van aansluiting bij de achtergrond van de zorgvrager voor een optimaal gevoel van welbevinden. Iemand die een specifieke wens, houding, ongemak, geloof of uitgesproken passie als kernpunt van zijn leven ervaart, vindt bijvoorbeeld hele andere eigenschappen belangrijk in een hulpverlener dan iemand wiens leven daar niet op is gericht. 


Wie bent u? Waar hecht u waarde aan? Het zijn simpele vragen, die lang niet altijd worden gesteld. Wij stellen ze wél en doen dat graag. De mens is niet ééndimensionaal, maar rijk aan eigenschappen die bepalend zijn voor de mate waarin men hulp accepteert, betekenisvolle informatie deelt of ontvangt, maar ook nabijheid wenst. Deze unieke eigenschappen bepalen waar Essentia Zorg u tegemoet komt en vormen de fundering waarop wij voortbouwen.